PRIA toetus

2017.-2018. a viidi ellu LEADERi toetusega projekt „Koostöövõrgustiku Ehedad Elamused Lahemaal ühisturunduse arendamine“, mille eesmärgiks oli ühingu jätkusuutlikkuse tagamine ning liikmete külastatavuse suurenemine ühiste toodete käivitamise ja hästi planeeritud ühisturunduse läbi.

Projekti tulemused:

  • töötati välja uued ühised tooted ja turunduskampaaniad;
  • valmis turundusplaan ja tegevuskava;
  • paigaldati uutele liikmetele puidust talusildid;
  • loodi uus ehedad.eekoduleht ja anti välja täiendatud võrgustikku tutvustavad trükised;
  • käidi kahel õppereisil;
  • osaleti kahel turismimessil, Kuusalu mailaadal ja Rakvere päeval.