Eurotoetused aitavad Ehedaid

2018. a lõpuni on käimas LEADERi toetusega projekt „Koostöövõrgustiku Ehedad
Elamused Lahemaal ühisturunduse arendamine“, mille eesmärgiks on ühingu
jätkusuutlikkuse tagamine ning liikmete külastatavuse suurenemine ühiste toodete käivitamise
ja hästi planeeritud ühisturunduse läbi.

Lahemaa Ehedad teevad ühisprojekti partnerite MTÜ
Maaturism ja Turismiturundus OÜ kaasabil ning mentor Kadi Elmeste juhendamisel kahe
aasta jooksul tõhusat tööd, et saavutada projekti lõpuks järgmised tulemused:

on välja töötatud uued ühised tooted ja turunduskampaaniad, mida hakatakse
perioodi jooksul ellu viima;
* on valminud turundusplaan ja tegevuskava, mis aitab kaasa sellele, et ühisturundus
on süsteemne ja tõhus;
*on uutele liikmetele paigaldatud puidust talusildid, et kõigil liikmetel oleks ühtne
märgistus;
* on uuendatud ehedad.ee kodulehte ja antud välja täiendatud võrgustikku
tutvustavad trükised;
*on käidud õppereisil Eestis ja Poolas, et luua koostöösuhteid ja õppida hästi toimivat
turundust teiste kogemusest;
* on osaletud kahel turismimessil, Kuusalu mailaadal ja Rakvere päeval, et ühingut
reklaamida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehekyljed: